คลังบ้าน.com (โครงการ) : รวมโครงการบ้าน-คอนโด ที่พักอาศัย โครงการใหม่ อัพเดทล่าสุด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท

ข้อตกลงและเงื่อนไข

1.ข้อตกลงและเงื่อนไขของคลังบ้าน.com

1.1 การเข้าชม เข้าถึง ใช้ หรือได้รับเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ จากเว็บไซต์คลังบ้าน หรือการได้รับหรือใช้บริการใดๆ ที่ คลังบ้าน ได้ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ จะถือว่าท่านได้ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกําหนดและเงื่อนไขฯ ซึ่งจะใช้บังคับไม่ว่าท่านจะเข้าเว็บไซต์ของคลังบ้าน โดยใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่หรือด้วยสิ่งอื่น

1.2การที่ท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เหล่านี้ ถือว่าท่านได้เข้าทำสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายกับคลังบ้านและผู้สืบสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของ คลังบ้านเท่านั้น

1.3 ในกรณีที่ท่านไม่พึงพอใจหรือไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เหล่านี้ และท่านไม่ประสงค์ที่จะยอมรับข้อกำหนดทั้งหมดของข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ของเว็บไซต์คลังบ้าน ขอให้ท่านยุติการใช้เว็บไซต์คลังบ้าน โดยทันที

 

2.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงถือเป็นการบอกกล่าว

คลังบ้าน อาจมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ในเวลาใดๆ ก็ตาม ทั้งนี้ก่อนที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ klungbaan.com คลังบ้านจะแจ้งให้ท่านทราบและจะดำเนินการดังกล่าวโดยการติดประกาศแจ้งไว้ในเว็บไซต์คลังบ้านล่วงหน้าก่อนที่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากท่าน (ยังคง) เข้าชม เข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์คลังบ้าน  หรือได้รับหรือใช้บริการใดๆ ที่คลังบ้านได้ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ klungbaan.com อย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว ถือว่าท่านตกลงผูกพันตนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง

อนึ่ง หากท่านไม่พึงพอใจหรือไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ และท่านไม่ประสงค์ที่จะยอมรับข้อกำหนดทั้งหมดของข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ คลังบ้านขอให้ท่านยุติการใช้เว็บไซต์ klungbaan.com โดยทันที

 

3.คลังบ้านมีวิธีการทำงานอย่างไร (โดยย่อ)

คลังบ้าน เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการลงข้อมูลประชาสัมพันธ์ขายบ้านฟรีสำหรับเจ้าของโครงการ ฝ่ายการตลาด หรือพนักงานขายในโครงการนั้น ๆ   พร้อมให้ข้อมูลรายละเอียดโครงการ  ทำเลที่ตั้ง ข้อมูลการติดต่อ  เปรียบเทียบราคาของบ้านและคอนโด ทั้งแบบเช่า มือหนึ่ง และมือสองสำหรับผู้ที่ต้องการหาบ้าน นอกจากนี้ยังมีบริการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเป็นข้อมูลให้กับธนาคารผู้ให้สินเชื่อ ทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการประเมินวงเงินกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยรวมถึงการรีไฟแนนซ์

คลังบ้าน เป็นตัวกลางระหว่างคุณและเจ้าของโครงการ รวบรวมข้อมูลของโครงการบ้านต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และง่ายดายในการค้นหา สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์

หลังจากที่ท่านได้กดปุ่ม “รับสิทธิพิเศษ” และใส่ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการ (ตามที่นิยามไว้ในนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคลังบ้าน) อันได้แก่ “ชื่อ-นามสกุล” “เบอร์ติดต่อ” “อีเมล” “LineID” หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ klungbaan.com  หากท่านกดที่ช่อง “ต้องการให้โครงการอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียงติดต่อกลับเพื่อนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติม และคุณยอมรับเงื่อนไขในการใช้งานนี้” และท่านได้ทำการกดปุ่ม “ส่งข้อมูล” จะถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัวทั้งหมดของคลังบ้าน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการเผยแพร่และส่งต่อไปยังโครงการที่ท่านสนใจ รวมไปถึงโครงการที่อยู่บริเวณใกล้เคียง เมื่อข้อมูลของท่านถูกส่งต่อไปยังโครงการที่ท่านสนใจ หรือโครงการที่อยู่ใกล้เคียงแล้ว งานของ คลังบ้าน ก็เสร็จสิ้นลง  คลังบ้านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการหารือหรือการเจรจาต่อรองใดๆ ระหว่างท่านและโครงการ

 

4.คลังบ้านและโครงการเชื่อมต่อกันโดยวิธีใด

4.1เว็บไซต์คลังบ้าน และบริการที่คลังบ้าน ให้บริการทางเว็บไซต์ klungbaan.com ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ จากท่าน คลังบ้านเป็นเพียงตัวกลางที่สร้างแบบฟอร์มให้ท่านกรอกข้อมูลส่วนบุคคล และส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้โครงการรวมไปถึงโครงการที่อยู่ใกล้เคียง ได้ให้รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม รวมไปถึงสิทธิพิเศษต่างๆ หากท่านมีความประสงค์ที่จะซื้ออสังหาริมย์ ทางโครงการจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับท่านเพียงเท่านั้น

4.2คลังบ้าน ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโครงการรายใดๆ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของโครงการที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์ klungbaan.com และ คลังบ้านไม่ได้เป็นเจ้าของ ควบคุมหรือดำเนินงานเว็บไซต์ของโครงการ ทางโครงการอาจมีการส่งข้อความติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปยังท่าน เพื่อความสะดวกในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เท่านั้น และ คลังบ้าน ไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเหล่านั้น หรือต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับทางโครงการ การมีส่วนเกี่ยวข้องหรือธุรกรรมใดๆ ที่ท่านมีกับโครงการรายหนึ่งนั้นเป็นไปเพื่อตัวท่านเองและเป็นความเสี่ยงของท่านเองทั้งหมด

หากในท้ายที่สุด ท่านตัดสินใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากโครงการ ท่านจะเข้าทำสัญญากับโครงการ ไม่ใช่กับคลังบ้าน  ดังนั้นคลังบ้านไม่มีความรับผิดชอบหรือรับผิดต่อการซื้อของท่าน ความเหมาะสมหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือสัญญาที่ท่านเข้าทำกับโครงการใดๆ

 

5.สิ่งที่ท่านต้องรับผิดชอบ

ท่านตกลงที่จะรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้

5.1 ท่านจะใช้เว็บไซต์ klungbaan.com ต่อเมื่อท่านมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น เพื่อการใช้ส่วนบุคคลและไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์

5.2 หากท่านสร้างบัญชีขึ้นผ่านเว็บไซต์ klungbaan.com หรือหากท่าน (ด้วยประการอื่นใด) ยื่นข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่นิยามในนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล) หรือข้อมูลอื่นๆ ให้แก่คลังบ้านท่านรับรองว่า ข้อมูลที่ท่านมอบให้เป็นความจริง ทันสมัย ถูกต้องและสมบูรณ์

5.3 ท่านต้องรับผิดชอบต่อการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องอยู่ตลอดเวลา

5.4 ท่านต้องรับผิดชอบในการปกป้องความปลอดภัยของบัญชีของท่าน (ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน) และท่านจะไม่แบ่งปันรายละเอียดของบัญชีของท่านกับบุคคลอื่น

5.5 ท่านจะต้องงดเว้นจากการใช้เว็บไซต์ klungbaan.com หรือบริการของ คลังบ้านเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

5.6 ท่านจะไม่ละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยีที่มีอยู่ในเว็บไซต์ klungbaan.com หรือ เลี่ยง หลีกเลี่ยง หลบ ลบ ทำให้ใช้การไม่ได้ แก้การกวนสัญญา ถอดรหัส หรือด้วยประการอื่นใดทำให้มาตรการใดๆ ที่คลังบ้านติดตั้งหรือใช้เพื่อป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึง(ส่วนหนึ่งส่วนใด) ของเว็บไซต์ klungbaan.com ไอพีของเว็บไซต์  หรือเนื้อหา เกิดความเสียหาย

5.7  ท่านจะไม่ใช้ซอฟต์แวร์ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ (พยายามที่จะ) แทรกแซงเว็บไซต์ klungbaan.com หรือการดำเนินงานที่ถูกต้องของเว็บไซต์ klungbaan.com

5.8 ท่านต้องรับผิดชอบในการที่จะตรวจสอบและรับรองความเหมาะสม ความมีประโยชน์ คุณภาพ ความเพียงพอ และการมีพร้อมใช้ของผลิตภัณฑ์หรือบริการของโครงการที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์ klungbaan.com เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลของท่าน และในกรณีที่จำเป็นหรือต้องการ ท่านควรขอและรับคำแนะนำจากผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการก่อนที่จะทำการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ใดๆ

 

6.ข้อมูลส่วนบุคคลความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

คลังบ้านให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างจริงจัง และ คลังบ้านขออ้างถึงนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายการใช้คุกกี้ของ คลังบ้านสำหรับข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม นโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายการใช้คุกกี้ของ  คลังบ้านเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เหล่านี้

 

7.เนื้อหาบางประการเป็นของโครงการ

เว็บไซต์ klungbaan.com มีข้อมูลบางประการที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและกฎข้อบังคับว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวโดยเฉพาะเจาะจงคือ   คลังบ้านเป็นเจ้าของเว็บไซต์ klungbaan.com และข้อมูลและเนื้อหาทั้งปวงที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์ klungbaan.com ซึ่งรวมถึงรูปภาพทั้งหมด ข้อความ สัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ แบบ เครื่องหมายการค้า ภาพกราฟฟิก ไฟล์ ยกเว้นข้อมูลในเว็บไซต์ที่มีโครงการหรือบุคคลภาย นอกที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ คลังบ้านทำงานร่วมด้วยเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาต (รวมกันเรียกว่า “ทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์”)

ยกเว้นการที่ท่านใช้เว็บไซต์และบริการของคลังบ้าน เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เหล่านี้ ท่านจะไม่ใช้ ดาวน์โหลด แสดง ทำจำลอง ขาย ค้าขาย ทำการตลาด ใช้ประโยชน์ หาประโยชน์ ตีพิมพ์ เผยแพร่ แพร่ภาพแพร่เสียง หรือทำซ้ำซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์หรือส่วนใดๆ ของทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว เว้นเสียแต่ว่า ท่านได้รับการอนุมัติล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากคลังบ้าน  โครงการ หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่คลังบ้าน ทำงานด้วย แล้วแต่กรณี

 

8.ข้อความปฏิเสธการรับรองและการรับประกัน

เว็บไซต์ klungbaan.com เนื้อหาของการเปรียบเทียบ และบริการที่ คลังบ้านให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ klungbaan.com นั้นได้จัดให้ตามเกณฑ์ “ตามที่เป็นอยู่ในขณะนั้น” และ “ตามที่มี”  แม้ว่าคลังบ้านจะใช้มาตรการตามสมควรเพื่อรับรองความถูกต้องของเนื้อหา แต่คลังบ้านไม่ได้จัดทำหรือให้คำรับรอง คำรับประกันหรือการรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยไม่ว่าประเภทใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ klungbaan.com เนื้อหาของการเปรียบเทียบ บริการที่ คลังบ้านให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ klungbaan.com หรือ (เนื้อหาของ) เว็บไซต์ของโครงการที่อาจมีการนำท่านไปสู่เว็บไซต์ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดอยู่เพียงที่ คำรับรอง คำรับประกันหรือการรับประกันใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ การไม่ละเมิดสิทธิ ความเหมาะสม ความสมบูรณ์ ความมีประโยชน์ ความถูกต้อง ความครบถ้วน ความปลอดภัย ความทันสมัย คุณภาพ หรือความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดอยู่เพียงที่ วัตถุประสงค์ของการใช้งานส่วนบุคคลของท่าน

นอกจากนี้  คลังบ้านไม่ได้จัดทำหรือให้คำรับรอง คำรับประกันหรือการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยว่า การเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์ klungbaan.com เนื้อหาของการเปรียบเทียบ บริการที่ คลังบ้านให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ klungbaan.com หรือ (เนื้อหาของ) เว็บไซต์ของผู้ให้สินเชื่อ จะไม่หยุดชะงัก ปลอดจากข้อผิดพลาด ปราศจากข้อบกพร่อง ไม่มีไวรัส ทันเวลาหรือปลอดภัย

 

9.การจำกัดความรับผิด

คลังบ้านพร้อมด้วย กรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิก พนักงาน ผู้แทน ขอยกเว้นความรับผิดใดๆ ทั้งปวงต่อการสูญเสียหรือค่าเสียหายใดๆ ไม่ว่าในลักษณะใดๆ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นจากสัญญา การละเมิด ความรับผิดโดยเคร่งครัดหรือด้วยประการอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับการนำท่านไปสู่ธุรกรรมของท่านกับโครงการในเวลาต่อมา

คลังบ้านพร้อมด้วย กรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิก พนักงาน ผู้แทน ขอยกเว้นความรับผิดใดๆ ทั้งปวงต่อการสูญเสียหรือค่าเสียหายใดๆ ไม่ว่าในลักษณะใดๆ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นจากสัญญา การละเมิด ความรับผิดโดยเคร่งครัดหรือด้วยประการอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับการที่ท่านซื้อหรือคาดว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากโครงการรายหนึ่งรายใด

คลังบ้านพร้อมด้วย กรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิก พนักงาน ผู้แทน ขอยกเว้นโดยชัดแจ้งซึ่งความรับผิดใดๆ ทั้งปวงต่อความสูญเสียหรือค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวเนื่องกับ

ก.  ไวรัสหรือคุณสมบัติอื่นใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่อาจทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมหรือระบบคอมพิวเตอร์ของท่านหรือวัสดุอื่นๆ ที่มีกรรมสิทธิ์ ได้รับความเสียหายเนื่องจากการที่ท่านเข้าชมหรือเข้าถึงเว็บไซต์ klungbaan.com เนื้อหาของการเปรียบเทียบ หรือการที่ท่านใช้บริการที่ คลังบ้านให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ klungbaan.com

ข.  เหตุสุดวิสัย เช่น การเกิดสงคราม การนัดหยุดงาน และภัยธรรมชาติ ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ และไม่ว่าในกรณีใดๆ  คลังบ้านจะไม่มีความรับผิดต่อค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายในเชิงลงโทษ ค่าเสียหายจากการผิดสัญญาหรือค่าเสียหายสืบเนื่องไม่ว่าประเภทใดๆ ซึ่งรวมถึงการขาดกำไรและเงินออม ไม่ว่าที่เกิดขึ้นจากสัญญา การละเมิด ความรับผิดโดยเคร่งครัดหรือด้วยประการอื่นใดที่เกี่ยวกับ (การใช้) เว็บไซต์ klungbaan.com  เนื้อหาของการเปรียบเทียบ บริการที่คลังบ้าน ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ klungbaan.com

ในกรณีใดๆ ความรับผิดโดยรวมของคลังบ้าน ต่อความสูญเสียหรือค่าเสียหายใดๆ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นจากสัญญา การละเมิด ความรับผิดโดยเคร่งครัด หรือด้วยประการอื่นใดที่เกี่ยวกับ (การใช้) เว็บไซต์ klungbaan.com  เนื้อหาของการเปรียบเทียบ บริการที่คลังบ้าน ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ klungbaan.com  จะจำกัดอยู่ที่ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)ให้ข้อยกเว้นและข้อจำกัดความรับผิดทั้งหมดในข้อนี้อยู่ภายในขอบเขตเพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตไว้สูงสุด

 

10.การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านตกลงอย่างเพิกถอนมิได้ที่จะชดใช้และปกป้องคลังบ้าน จากค่าเสียหายจาก สิทธิเรียกร้อง ความรับผิด ความสูญเสีย ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ (ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายอันสมควร) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับ (1) การที่ท่านใช้และใช้เว็บไซต์ klungbaan.com  อย่างผิดวัตถุประสงค์ (2) การที่ท่านละเมิดข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เหล่านี้ (3) การที่ท่านละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ซึ่งรวมถึง ไอพีของเว็บไซต์ หรือ (4) สิทธิเรียกร้องจากบุคคลภายนอกต่อคลังบ้าน ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นตาม (1) (2) หรือ (3)

 

11.สิ่งอื่นๆที่ควรทราบ

คลังบ้านสงวนสิทธิที่จะบอกเลิก ระงับหรือยุติการที่ท่านใช้และเข้าถึงเว็บไซต์ klungbaan.com  และ คลังบ้านมีสิทธิที่จะยกเลิกบัญชีของท่านได้ทุกเวลา โดยไม่ได้ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าและโดยไม่ต้องให้เหตุผลใดๆ

หากคลังบ้าน ไม่ได้ใช้หรือบังคับใช้สิทธิของคลังบ้าน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เหล่านี้ จะไม่ถือหรือตีความว่าเป็นการสละสิทธิดังกล่าวคลังบ้าน จะยังคงมีสิทธิที่จะใช้หรือบังคับใช้สิทธิดังกล่าวได้ในอนาคตไม่ว่าในเวลาใดๆ ในกรณีที่บทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เหล่านี้ ไม่อาจบังคับได้ ไม่มีผล เป็นโมฆะ นำมาบังคับใช้มิได้ หรือด้วยประการอื่นใดไม่สมบูรณ์ในเขตอำนาจใดๆ บทบัญญัติดังกล่าวจะถือว่าได้รับการแทนที่โดยบทบัญญัติที่สมบูรณ์

 

12.กฎหมายและการระงับข้อพิพาท

กรณีที่คลังบ้าน ก็ตกเป็นคู่กรณีในข้อพิพาท โปรดทราบว่า ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เหล่านี้จะอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว และ(ทั้งท่านและคลังบ้าน ) จะต้องเสนอข้อพิพาทหรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ต่อเขตอำนาจที่มีผลบังคับเด็ดขาดของศาลประเทศไทย

 

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 นโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้กําหนดวิธีการที่คลังบ้าน จัดเก็บ ใช้ จัดการและคุ้มครองข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่านในฐานะบุคคลได้ ไม่ว่าด้วยตัวข้อมูลเองหรือโดยใช้ร่วมกับข้อมูลอื่นๆ ที่คลังบ้าน สามารถเข้าถึงได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการของเว็บไซต์ เราขอเรียนว่าเรามีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านโดยสังเขปดังนี้

 

1.ข้อมูลส่วนบุคคล

คลังบ้านเชื่อว่าการให้บริการที่ดีเยี่ยมคือการทำให้ชีวิตของท่านง่ายขึ้น ด้วยการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนำเสนอต่อโครงการที่ท่านสนใจและโครงการใกล้เคียง ดังนั้นข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ขอ มีความจําเป็นอย่างยิ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อความสะดวกในการรับสิทธิพิเศษหรือการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของท่านเอง

 

2.การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดคลังบ้าน มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อความสะดวกในการติดต่อ แนะนำ อธิบาย นำเสนอ ข้อมูล รายละเอียด รวมไปถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ทางโครงการมีและต้องการนำเสนอ เพื่อความสะดวกในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของตัวท่านเอง

 

3.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

คลังบ้านมีความจําเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่โครงการที่ท่านสนใจ รวมไปถึงโครงการใกล้เคียง เพื่อความสะดวกในการติดต่อ แนะนำ อธิบาย นำเสนอ ข้อมูล รายละเอียด รวมไปถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ข้อมูลส่วนตัว ที่ท่านได้ให้ผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าว ถือเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของเว็บไซต์ ซึ่งเราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัท ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล นอกจากนี้ บริษัทยังอาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า แก่องค์กรผู้มีอำนาจของรัฐเช่น ผู้ตรวจสอบของบริษัทแห่งประเทศไทยหรือบริษัทกลาง ซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้

3.1 บริษัทอาจทำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอก ในการที่จะพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการธุรกรรมของบริษัท และการจัดสรรปัจจัยสำคัญหรือบริการในนามของบริษัท ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับบริษัท หรือเข้ามาดำเนินการในนามของบริษัทนั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของบริษัทไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วยเมื่อใดก็ตามที่บริษัทได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของบริษัท องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของบริษัทด้วยเช่นกัน

3.2 ในบางโอกาสบริษัทอาจเข้าทำความตกลงทางการตลาดร่วม และ/หรือร่วมโฆษณาส่งเสริมการขายกับบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ ซึ่งหากท่านสมัครเข้ามาเป็นบัญชีลูกค้าใหม่กับบริษัท อันเนื่องมาจากดำเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทสงวนสิทธิในการที่จะยืนยันรับรองกับบุคคลภายนอกนั้นว่า ท่านได้ทำการเปิดบัญชีกับบริษัทด้วย

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความสูญหายหรือ เสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล หรือ เกิดจากการจารกรรมทางอิเล็กโทรนิกส์ หรือ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางเราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธ ความรับผิดชอบดังกล่าวกล่าวทั้งหมด และ บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

 

4.นโยบายการใช้คุกกี้และการวิเคราะห์กำหนดเป้าหมายและติดตาม

บริษัทสามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทอาจใช้อุปกรณ์ซอฟท์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมถึงวันและเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต และการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทอาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของลูกค้าที่มีบัญชีอยู่กับบริษัท และใช้บริการระบบเชื่อมโยงข้อมูล ตลอดจนใช้บริการการชำระเงินเรียกเก็บของบริษัท โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของบริษัทนั้น บริษัทอาจใช้ระบบ “คุกกี้” ( cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของคำขอของผู้ใช้บริการ ระบบ “คุกกี้” นั้น คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท โดย”คุกกี้” นั้นจะได้รับการกำหนดโดยบริษัท และจะสิ้นผลลงภายหลังจากการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของบริษัท

 

คลังบ้าน ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข นโยบาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เปรียบเทียบรายชื่อ

เปรียบเทียบ