คลังบ้าน.com (โครงการ) : รวมโครงการบ้าน-คอนโด ที่พักอาศัย โครงการใหม่ อัพเดทล่าสุด

พนัสนิคม…เมืองแห่งโลจิสติกส์ และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

พนัสนิคม เป็นอำเภอขนาดกลาง ตั้งอยู่ตอนเหนือของจังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ทั้งหมด 450 ตร.กม.  มีอาณาเขตด้านเหนือติดต่อกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา

แต่ก่อนเป็นผืนป่าใหญ่ แต่ปัจจุบันที่แห่งนี้ได้แปรสภาพจากป่าเป็นแหล่งเกษตรกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเส้นทางคมนาคมขนส่งหลักของภาคตะวันออก ด้วยเป็นหนึ่งในพื้นที่ของโปรเจคเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือที่รู้จักในนามของ EEC แต่ด้วยการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมของภาคตะวันออก ทำให้พนัสนิคมประสบปัญหาการจราจรที่หนาแน่นจากรถบรรทุกขนส่งสินค้าที่วิ่งผ่านกลางเมืองพนัสนิคม ยิ่งด้วยเป็นถนนสองเลน ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดสร้างถนนวงแหวนเลี่ยงตัวเมืองเพื่อลดปัญหาเหล่านี้ รวมทั้งเพื่อรองรับโปรเจค EEC ในอนาคต โดยจะเป็นถนน 4 เลน ไหล่ทางกว้าง 3.50เมตร มีเกาะกลาง โดยเส้นทางเลือกด้านตะวันตก (B) มีระยะทางประมาณ 18.90 กิโลเมตร ส่วนเส้นทางด้านตะวันออก (C) มีระยะทางประมาณ 21.19 กิโลเมตร ซึ่งโครงการจะมีการเสนอของบประมาณก่อสร้างปี 2562  และกำหนดให้แล้วเสร็จไม่เกินปี 2565

หากเสร็จสมบูรณ์จะช่วยลดปัญหาการจราจรแออัดและลดอุบัติเหตุจากรถบรรทุกได้ถึง 3 เส้นทาง คือ

1) เส้นทางหลวงหมายเลข 315  พนัสนิคม – ฉะเชิงเทราไปทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์)

2) เส้นทางจากพนัสนิคมไปตัวเมืองชลบุรีด้วยถนน 349

3) เส้นทางจากพนัสนิคมไปทางหลวง 331 เส้นทางหลักไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และชายแดนด่านอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

นอกจากปัญหาการคมนาคมที่กำลังได้รับการแก้ไข  ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมในพนัสนิคมก็ได้รับการแก้ไขเช่นเดียวกัน โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเมือง จนสามารถลดปัญหาขยะลงได้ นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียว พัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จนที่ได้รับรางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ในปี 2555 และปัจจุบันได้ถูกยกระดับให้เป็นเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียนอีกด้วย

แม้จะมีนิคมอุตสาหกรรมอยู่ แต่ประชากรในพนัสนิคมส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อว่างจากงานหลักก็จะมาประกอบอาชีพเสริมคือการจักสานไม้ไผ่ให้เป็นเครื่องใช้ต่างๆ และด้วยคุณภาพสินค้าที่ดี ทำให้มีชื่อเสียงอย่างมาก จนมีการจัดตั้งศูนย์ผลิตจักสานไม้ไผ่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอย่างมหาศาล

แวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก

ด้านการท่องเที่ยว พนัสนิคม ได้ชื่อว่าเป็นเมืองของพระรถเสน ในนิทานพื้นบ้านเรื่องนางสิบสอง ทำให้มีแหล่งโบราณคดีสำคัญที่เป็นจุดดึงดูดในนักท่องเที่ยวได้ตามรอยตำนานนางสิบสองมากมาย อาทิเช่นโบราณสถานเมืองพระรถ  โบราณสถานสระน้ำสระสี่เหลี่ยม โบราณสถานเนินดินโคกพนมดี และถ้ำนางสิบสอง เป็นต้น

แหล่งชอปปิ้งจับจ่ายใช้สอยในอำเภอแห่งนี้ คงมีแต่ห้างสรรพสินค้าขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง อย่างเทสโก้ โลตัส ที่เพิ่งเปิดบริการใหม่เมื่อเดือน ก.ค. 2561  ทำให้คนส่วนใหญ่นิยมซื้อของจากตลาดในตัวอำเภอ ซึ่งมีทั้งตลาดสด และร้านค้าชุมชนมากมาย  หรือหากต้องการซื้อของจากห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ก็สามารถเดินทางไปโรบินสัน ชลบุรี ที่มีระยะห่างออกไปเพียง 20  กม. ได้

สำหรับสถานศึกษาในพนัสนิคม ก็มีอยู่ค่อนข้างมาก ซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วทั้งอำเภอ เป็นการขยายโอกาสให้เด็กในท้องที่ห่างไกลได้รับการศึกษาในระดับพื้นฐานตามกฎหมายกำหนด ได้แก่

  • โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
  • โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
  • โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
  • โรงเรียนอุทกวิทยาคม
  • โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
  • โรงเรียนหัวถนนวิทยา
  • วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ถึงแม้ในพื้นที่จะไม่มีมหาวิทยาลัย แต่พนัสนิคมก็ไม่ได้ไกลจากมหาวิทยาลัยประจำภาคตะวันออกอย่าง บูรพา บางแสนเท่าไหร่นัก ซึ่งใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 1 ชั่วโมง หรือมหาวิทยาลัยศรีปทุมชลบุรี ก็ใช้เวลาเพียง 45 นาทีเท่านั้น

สถานพยาบาลในพนัสนิคมมีโรงพยาบาลของรัฐเพียงแห่งเดียว คือ โรงพยาบาลประจำอำเภอพนัสนิคม ขนาด 120 เตียง ตั้งอยู่ที่ถนนทางหลวง 315 พนัสนิคม – ฉะเชิงเทรา อย่างไรก็ตามยังมีคลินิกของเอกชน และสถานีอนามัยตำบลทั้งขนาดเล็กและขนาดกลาง อยู่โดยรอบอำเภอเพื่อรองรับการเจ็บป่วยของคนในพื้นที่ แต่หากว่ามีกรณีต้องส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลขนาดใหญ่ อย่างโรงพยาบาลชลบุรี ก็ใช้เวลาเดินทางเพียง 30 นาทีเท่านั้น

เมืองพนัสนิคม เป็นเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่ไม่น้อย ด้วยค่าครองชีพที่ไม่สูงมากอย่างในอำเภออื่นๆ ของชลบุรี เมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำ 330 บาทต่อวันที่ได้รับ อีกทั้งยังเป็นเส้นทางสำคัญของการขนส่งสินค้าในแถบภาคตะวันออก และถึงแม้ว่าพนัสนิคมจะมีนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ แต่มีระบบรักษาสิ่งแวดล้อมของเมืองที่ดี การันตีจากที่ถูกยกระดับให้เป็นเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน จึงถือได้ว่าเป็นทำเลที่ดีอีกแห่งหนึ่งในการสร้างที่อยู่อาศัยเพราะเป็นเมืองที่เกิดการพัฒนาทั้งระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชากรควบคู่กันได้อย่างลงตัว

เรียบเรียงบทความ “พนัสนิคม…เมืองแห่งโลจิสติกส์ และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน”

โดย ทีมงาน บ้านดี (www.baan-d.com)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  

 Line ID : @baan-d 

เปรียบเทียบรายชื่อ

เปรียบเทียบ